Dni Otwarte konsultacji i porad dla rodziców

plakat-dzien-otwarty

Dzień dobry,
Dyrektor oraz Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłobucku zapraszają na Dni Otwarte konsultacji i porad dla rodziców. Zdajemy sobie sprawę, że ostatni rok, który minął w cieniu pandemii koronawirusa poprzez związane z nim wyzwania i ograniczenia wpłynął na kondycję psychiczną i zachowania dzieci i młodzieży.
W związku z tym chcemy dać rodzicom i opiekunom uczniów możliwośćkontaktu z naszymi specjalistami oraz uzyskania stosownej pomocy.
W załączniku przesyłamy plakat informujący o Dniach Otwartych Poradni. Prosimy uprzejmie o udostępnienie go na stronach internetowych Państwa szkół, przedszkoli.
Małgorzata Orzeł, dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłobucku