Warsztaty dla rodziców uczniów przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z pandemią

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kłobucku zaprasza na„Warsztaty dla rodziców uczniów przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z pandemią”, które poprowadzą psycholog Agnieszka Kubara oraz pedagog Marta Jastrzębska.
Warsztaty odbędą się na platformie ZOOM w dniu 11 czerwca 2021 roku ogodz. 16.30 oraz 15 czerwca 2021 roku o godz. 16.30.
Link do warsztatów zostanie umieszczony na stronie PPP-P w Kłobucku (http://ppppklobuck.pl/) w dniu 11 czerwca 2021 roku o godz. 15.00 oraz15 czerwca 2021 roku o godz. 15.00.