Ślubowanie klasy pierwszej

Dnia 27 września odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej. Uroczystość ta wpisała się na stałe w kalendarz imprez szkolnych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców.

Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz umiejętność odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań. Po zakończonej prezentacji zaproszeni goście zgodnie potwierdzili, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały „egzamin pierwszoklasisty”.

Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. Aktu pasowania dokonał Pan Dyrektor Bogdan Paprotny. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim.

Najmłodsi otrzymali wspaniałe tyty przygotowane przez Rodziców oraz legitymacje i dyplomy od Dyrektora szkoły.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do klasy na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.