Telefoniczny Punkt Konsultacyjny

Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłobucku informuje, że w ramach wspomagania przedszkoli i szkół został uruchomiony Telefoniczny Punkt Konsultacyjny. Kontakt z pracownikami Poradni w ramach Punktu Konsultacyjnego odbywa się pod numerem telefonicznym:

 572-143-287

Pracownicy Poradni zapraszają Rodziców oraz Nauczycieli do skorzystania z konsultacji i porad w dniu 11.10.2021 r. oraz 8.11.2021 r. od 8.00 do 12.00

Dyżur przy telefonie pełnią:
Pani Anna Winter – pedagog oraz Pani Paulina Orman – Nocuń – psycholog