ZLOT HUFCA ZHP KŁOBUCK „RAZEM DLA ŚRODOWISKA”

Dnia 09.10.2021 r. IV Drużyna Harcerska „Bór” wzięła udział w Zlocie Hufca ZHP Kłobuck pt. „Razem dla środowiska”. Nasi harcerze uczestniczyli m.in. w warsztatach ekologicznych ( ochrona środowiska, badanie poziomu pH gleby) oraz plastycznych; poznawali techniki strzelania.   Impreza była świetną okazją do integracji środowiska harcerskiego z dziećmi i młodzieżą szkolną z terenu Powiatu Kłobuckiego oraz przede wszystkim do pogłębienia więzi między zuchami, harcerzami, harcerzami starszymi, wędrownikami, instruktorami  i seniorami Hufca.