Nauczanie zdalne

Od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zostaną ograniczone
zajęcia stacjonarne w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych,
placówkach kształcenia ustawicznego, centrach kształcenia zawodowego,
w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie
artystyczne, placówkach artystycznych, szkołach artystycznych
realizujących także kształcenie ogólne w zakresie szkoły
podstawowej lub liceum ogólnokształcącego.

W tym czasie przedszkola, młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
młodzieżowe ośrodki socjoterapii, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze,
specjalne ośrodki wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
placówki oświatowo-wychowawcze będą pracowały bez zmian.

Nie zmienia się termin zimowej przerwy świątecznej zaplanowanej na
okres od 23 do 31 grudnia 2021 r. Po 9 stycznia 2022 r. nastąpi powrót
do stacjonarnego nauczania.

Szczegółowe informacje w tej sprawie znajdą Państwo na naszej
stronie internetowej:


https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/od-20-grudnia-do-9-stycznia-zajecia-w-szkolach-w-systemie-zdalnym