Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kłobucku zaprasza na „Warsztaty dla rodziców”

Vials with medication and syringe on blue methacrylate table. Horizontal composition. Top elevated view.

Realizujemy cykl spotkań dla rodziców w roku szkolnym 2021/2022 realizowanych poprzez platformę ZOOM. Poświęcona jest obszarom, które wymagają szczególnej uwagi i wsparcia
w czasie pandemii oraz związanych z nią izolacji i nauki zdalnej.

Tematem aktualnego spotkania będą „Budowanie motywacji do nauki” i poprowadzi je psycholog Iwona Nadaj

Warsztaty odbędą się na platformie ZOOM w dniu 16 grudnia 2021 roku o godz. 16.oo .

Link do warsztatów zostanie umieszczony na stronie PPP-P w Kłobucku

http://pppp.klobuck.pl/

w dniu 16 grudnia 2021 roku o godz. 14.30 .

Prosimy o udostępnienie powyższej informacji rodzicom.
Małgorzata Orzeł
dyrektor
Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłobucku