Test narzędzia do diagnozy funkcji poznawczych i stylów uczenia się dzieci PRO-LEARN Teens

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim teście Narzędzia do diagnozy funkcji poznawczych i stylów uczenia się dzieci PRO-LEARN Teens w ramach projektu „Fostering children’s learning process and cognitive abilities through holistic approach and innovative methods PRO-LEARN” (więcej informacji o projekcie https://prolearn-project.eu/pl/.

Jest to ogromne przedsięwzięcie i zarazem wyróżnienie dla naszej szkoły, ponieważ będziemy uczestniczyli w procesie standaryzacji innowacyjnej metody i narzędzia w pracy nauczyciela. Znajomość stylów uczenia się oraz funkcji poznawczych uczniów pomoże zarówno nauczycielowi w przekazywaniu wiedzy, jak też uczniowi w czasie samodzielnej nauki. Testy narzędziem prowadzone będą do marca 2022 roku na grupie badawczej dzieci w wieku 11-14 lat wśród szkół podstawowych w całej Polsce.