Warsztaty dla rodziców

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kłobucku zaprasza na „Warsztaty dla rodziców”.

Realizujemy cykl spotkań dla rodziców w roku szkolnym 2021/2022 realizowanych poprzez platformę ZOOM. Poświęcamy jest obszarom, które wymagają szczególnej uwagi i wsparcia w czasie pandemii oraz związanych z nią izolacji i nauki zdalnej.

Tematem aktualnego spotkania będą „Depresja wśród dzieci i młodzieży – wskazania dla rodziców” i poprowadzi je psycholog dr Ewa Nieroba.

Warsztaty odbędą się na platformie ZOOM w dniu 23 marca 2022 roku o godz. 16.oo .

Link do warsztatów zostanie umieszczony na stronie PPP-P w Kłobucku (http://ppppklobuck.pl) w dniu 23 marca 2022 roku o godz. 14.30 .

Małgorzata Orzeł
Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłobucku