Zmiana zasad epidemicznych

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19 Główny Inspektor Sanitarny we współpracy z Ministrem Edukacji i Nauki oraz Ministrem Zdrowia wydał nowe Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 marca 2022 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Znajdą je Państwo również na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly

Z wyrazami szacunku

Departament Wychowania i Edukacji Włączającej

Załączniki:

* Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 marca 2022 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat [2] https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly https://dokumenty.mein.gov.pl/5bb1f7b4-4684-4b34-89a6-2e4e86e787be/wytyczneprzeciwepidemicznegiszdnia31marca2022_viiaktualizacjamiverost.pdf