Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Nasza Szkoła oraz Przedszkole przystąpiły do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Jest to akcja rozpowszechniona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jej celem jest podniesienie aktywności czytelniczej uczniów poprzez zakup nowości wydawniczych zgodnych z zainteresowaniami dzieci i młodzieży, zwiększenie dostępności książek, podejmowanie działań sprzyjających promowaniu systematycznego czytania oraz kształtowania twórczych postaw.  Na zakup nowości wydawniczych nasza biblioteka uzyskała wsparcie finansowe z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz od Organu Prowadzącego.

Dla szkoły zakupiono 202 książki na kwotę 4250 zł., a dla Przedszkola 103 książki na kwotę 2750 zł.

 Zgodnie z wytycznymi Programu  zakupiono też książki na potrzeby uczniów niepełnosprawnych. To książki z dużą czcionką, pisane prostym językiem, z bogatą szatą graficzną, książki o treści terapeutycznej oraz pozycje poruszające problemy osób niepełnosprawnych. 

Szkoła Podstawowa – 4 tyś dofinansowania + 1000 wkłądu własnego =5000 zł (zakup książek 4250 zł i 750 zł zakup książek na nagrody dla uczniów).

Oddział Przedszkolny – 2500 zł dofinansowanie + 625 zł wkładu własnego = 3125 zł (375zł zakup książek na nagrody, 2750 zł – zakup książek na OP)

Dla szkoły zakupiono 202 książki na kwotę 4250 zł., a dla  Oddziału Przedszkolnego 103 książki na kwotę 2750,34 zł.


Przy zakupie książek wzięto  pod uwagę propozycje zarówno rodziców, jak i nauczycieli uzyskane w oparciu o przeprowadzoną ankietę oraz rozmowy indywidualne.  

W ramach projektu podjęto następujące działania: 

1. Przeprowadzono rozmowy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, a także indywidualne rozmowy, badające preferencje czytelnicze uczniów w  celu opracowania listy książek do zakupu. 

2. Zakupiono nowości wydawnicze po zasięgnięciu opinii rady rodziców oraz samorządu uczniowskiego i skonsultowaniu listy książek zaplanowanych do zakupu z Gminną Biblioteką Publiczną. 

3. Sporządzono listę zakupionych publikacji i przekazano ją nauczycielowi języka polskiego oraz wychowawcom klas, którzy podczas zajęć zachęcali uczniów do czytania nowości wydawniczych. 

4. W czasie spotkań z rodzicami zwrócono uwagę na wpływ czytania na rozwój dzieci
i młodzieży.  

5. Wyeksponowano  w antyramach przy bibliotece szkolnej tytuły zakupionych nowości wydawniczych. 

6. Przystąpiono do ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” poprzez zorganizowanie lekcji czytelniczych dla uczniów klas młodszych. 

7. Zorganizowano  Szkolny Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów wszystkich klas. 

8. Zorganizowano szkolny konkurs plastyczny dla uczniów kl. I-VIII „Zakładka do ulubionej książki”. 

9. W ramach promocji czytelnictwa i zakupionych nowości wydawniczych, na lekcjach języka polskiego przeprowadzono projekt czytelniczy  pod hasłem „Przeczytałem – polecam”, w czasie którego uczniowie klas IV – VIII prezentowali w dowolnej formie przeczytane nowości wydawnicze. 

10. Uczniowie starszych klas, skupieni w Szkolnym Wolontariacie brali udział w akcji „Poczytaj mi”. Ich zadaniem było czytanie bajek, baśni oraz opowiadań przedszkolakom. 

11. Włączono się do akcji Narodowe Czytanie „Balladyny” poprzez przygotowanie przez uczniów klas starszych nagrań pięknego czytania wybranych fragmentów utworu i udostępnienie ich kolegom.  

12. Kontynuowano współpracę z biblioteką gminną, prowadząc  wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo. 

13. Zorganizowano spotkanie on – line z pisarzem Marcinem Koziołem. 

14. Wystawy prac plastycznych – Moja książka z biblioteki, Ilustracje do książki dla dzieci w wykonaniu najmłodszych  uczniów szkoły. 

15. Uczniowie klasy VI przygotowali sztukę teatralną na podstawie książki CH. Dickensa „Opowieść wigilijna”. 

            Przystąpienie do Narodowego  Programu Rozwoju Czytelnictwa  to świetny pomysł na promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w ciekawych projektach edukacyjnych, wzbogacać wiedzę o życiu i świecie, rozwijać wyobraźnię i w sposób kreatywny interpretować dzieła literackie i promować je. Wzbogacenie biblioteki o ciekawe książki spowodowało wyraźnie zainteresowania biblioteką i książką. Nowości zakupione do biblioteki to atrakcyjne książki, często bestsellery, książki poczytnych autorów, nagradzane w prestiżowych konkursach literackich. Tak ciekawie doposażony księgozbiór pozwala uczniom miło spędzać czas na przerwach, dostarcza radosnych emocji, wielu wrażeń. Rozbudza zainteresowania, dyskusje na temat przeczytanych książek.  Możliwość głosowania i decydowania o zakupach, czytanie nowych książek, sprawiło, że czytelnicy przychodzą i pytają o inne tytuły, książki o podobnej tematyce, a nawet sugerują nowe zakupy. Program otworzył możliwości do nowych, ciekawych działań w bibliotece i w szkole.