Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Został on ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2007 roku, jako jeden z kilku oficjalnych dni ONZ poświęconych kwestiom zdrowotnym. W Polsce zaburzenia ze spektrum autyzmu diagnozowane są u jednego na około 150 dzieci – a ten odsetek stale rośnie.

W naszej szkole uczniowie klas I-VIII obejrzeli kilka krótkich filmów przybliżających w/w temat.
Zachęcono wszystkich uczniów to pogłębiania swojej wiedzy o autyzmie, zwrócono szczególną uwagę na zrozumienie, tolerancję i akceptację tych osób.

Dzieci i dorośli z autyzmem żyją obok nas.

Nie oceniaj! Zrozum!