Samorząd Uczniowski 2023/2024

Jak co roku we wrześniu odbyła się kampania wyborcza kandydatów do Samorządu Uczniowskiego. Były plakaty, hasła i obietnice przedwyborcze. Ukoronowaniem akcji wyborczej były wybory, które w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym wyłoniły samorządową reprezentację szkoły.

Dnia 22 września odbyły się wybory. Każdy uczeń oddał swój głos na karcie wyborczej na jednego z kandydatów. Na piątej godzinie lekcyjnej nastąpiło otwarcie urny i przeliczenie głosów.

W wyniku głosowania wyłonił się skład Samorządu Uczniowskiego:

  1. Bartosz Groń – Przewodniczący SU
  2. Michalina Chrzęstek-  Zastępca Przewodniczącego SU
  3. Natalia Chrzęstek – Skarbnik
  4. Antoni Wręczycki – Protokolarz

Nad prawidłowym przebiegiem głosowania  nadzór sprawowała powołana wcześniej Komisja Wyborcza oraz opiekunowie Samorządu Szkolnego.

NOWEJ RADZIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SERDECZNIE GRATULUJEMY!