OSP w Ługach – Radłach laureatem programu „WzMOCnij Swoje Otoczenie”

Ochotnicza Straż Pożarna w Ługach – Radłach została jednym z laureatów  programu „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Przyznany grant pozwolił naszej jednostce na zakup: defibrylatora, zestawu szkoleniowego  FRX, zestawu fantomów Litte Family LAERDAL, kamizelki ACT FAST, projektora i ekranu elektrycznego. Specjalistyczny sprzęt pozwoli naszym Strażakom i członkom Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przeprowadzić szkolenia i ćwiczenia z zakresu posługiwania się defibrylatorem oraz udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrzymania akcji serca, zatrzymania krążenia, zakrztuszenia czy  zadławienia.

Druhowie naszej jednostki, na czele z Komendantem Gminnym Tomaszem Izydorczykiem zorganizowali  szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, które odbyły się w PSP w Borze Zajacińskim, PP w Przystajni oraz w remizo – świetlicy w Ługach – Radłach.

Ponadto OSP Ługi – Radły oraz członkowie MDP  będą wykorzystywać zakupiony sprzęt ratownictwa medycznego w czasie zajęć edukacyjnych przeprowadzanych cyklicznie w szkołach i przedszkolach zlokalizowanych na terenie gminy Przystajń.

Dzięki otrzymanemu wsparciu jednostka poprawi swoją gotowość bojową, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców. Obecnie mieszkańcy gminy Przystajń mogą czuć się bezpieczniej! – stwierdza druhna Aleksandra Kierat

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych:

https://www.energetycznykompas.pl

GALERIA ZDJĘĆ => https://photos.app.goo.gl/d26JZBeefZ9RL9Ty7