Jurajski potencjał energetyczny wiatru – projekt dla klas IV-VII

Dnia 5.12.2023 r. uczniowie klas IV – VII uczestniczyli w projekcie „Jurajski potencjał energetyczny wiatru”. Zajęcia składały się z dwóch części. Pierwsza część to prelekcja, w której uczniom przybliżono tematykę wytwarzania energii, która jest niezbędna do uruchamiania wielu urządzeń znajdujących się w domu czy szkole. Omówione zostały odnawialne źródła energii, takie jak słońce, wiatr, woda, biomasa i geotermia. Dużo uwagi poświęcono kwestii wykorzystania wiatru do wytwarzania energii oraz wskazano najdogodniejsze miejsca do instalowania farm wiatrowych. Dowiedzieliśmy się także od jakich czynników jest ona zależna i jakie korzyści może dać rozwój energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Na koniec pierwszej części wszyscy uczniowie przy pomocy aplikacji Kahoot rozwiązywali quiz, wykorzystując zdobytą wiedzę na zajęciach. Najlepsi uczniowie otrzymali drobne upominki. Druga część to zajęcia warsztatowe, w których uczestniczyli uczniowie klasy piątej i czwartej. Dzieci miały ważne zadanie – skonstruowanie prototypu wieży wiatrowej. Przy okazji uczniowie poćwiczyli umiejętność pracy w grupie Zajęcia zostały zorganizowane dzięki Fundację Innowacyjnego Przemysłu Energetyki Morskiej oraz dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW w Katowicach. Dziękujemy za dawkę ciekawych informacji i doświadczeń!

GALERIA ZDJĘĆ => https://photos.app.goo.gl/sJvWrA52Tzovkic17