Podsumowanie akcji charytatywnej „Żonkilowe Pola Nadziei”oraz „Mikołaj dla Dzieci z hospicjum”

Kampania Pola Nadziei to ogólnoświatowa kwesta na rzecz osób objętych opieką hospicyjną. Na swój symbol hospicja z całego świata wybrały żółty kwiat – żonkil. W naszej szkole zakupiono 160 sztuk żonkili, co dało 400zł, które zostały przekazane do Częstochowskiego Hospicjum przy ul. Krakowskiej 45a.
Pomaganie jest sztuką. Dziękujemy za solidaryzm z podopiecznymi hospicjum
i za to, że pozwolili Państwo wzrastać swojemu Polu Nadziei!

„Mikołaj dla Dzieci z hospicjum”
Jak co roku nasza szkoła przyłączyła się do akcji „Mikołaj dla Dzieci
z hospicjum”. Uczniowie z pomocą rodziców oraz nauczycieli dostarczyli prezenty dla podopiecznych. Były to zabawki, pieluchy, słodycze, książki, środki spożywcze i higieniczne zgodne z zamieszczoną na stronie hospicjum listą potrzeb.
Zarówno szkoła jak i hospicjum składa serdeczne podziękowania za okazaną pomoc i szczere serca. Wierząc, że dobro powraca, życzymy wszystkim darczyńcom wszelkiej pomyślności.