Akcja „Odblaskowa Szkoła” zakończona sukcesem !!!

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim wzięła udział w Ogólnopolskim konkursie „Odblaskowa Szkoła”.
Dzięki swojemu zaangażowaniu całej społeczności szkolnej oraz rodziców zdobyła 1 miejsce w powiecie oraz 3 miejsce w województwie, zdobywając 1395 punktów, tym samym pokonała 138 szkół z województwa śląskiego.

W ramach konkursu uczniowie przygotowywali gazetki informacyjne promujące bezpieczeństwo na drodze, projektowali odblaski, wysłuchali prelekcji na temat bezpieczeństwa, którą wygłosili funkcjonariusze komisariatu policji w Krzepicach, a także spotkali się z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku. Uczniowie wzięli również udział
w konkursie plastycznym oraz konkursie wiedzy o ruchu drogowym.
We wrześniu w szkole zorganizowany został festyn rodzinny, mający na celu promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podczas którego można było skorzystać z symulatora wypadków i dachowania.

Uczniowie przeprowadzili również prelekcje z seniorami, w czasie których zachęcali słuchaczy do noszenia odblasków i tłumaczyli, jak wpływają one na bezpieczeństwo i widoczność pieszych na drodze po zmroku. Rozdawali wykonane własnoręcznie odblaski. Nagrali film, który pozwolił zobrazować jaka jest widoczność pieszych po zmroku. Ułożyli również piosenkę,
która zachęcała do dbania o swoje bezpieczeństwo zwłaszcza w drodze do i ze szkoły.

W czasie trwania akcji wszyscy uczniowie naszej szkoły otrzymali kamizelki odblaskowe i odblaski, dzięki którym będą lepiej widoczni podczas powrotu ze szkoły.

Szkolnym koordynatorem konkursu była Anna Chrzęstek oraz Klaudia Brodziak. Nad całym projektem czuwał Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim, który chętnie włączał się we wszystkie działania służące poprawie bezpieczeństwa uczniów.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom i osobom, które włączyły się w promowanie akcji „Odblaskowa Szkoła”.
Byli to: Rada Rodziców, Bank Spółdzielczy w Krzepicach, Gmina Przystajń, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni, OSP Przystajń, OSP Ługi-Radły, OSP Podłęże Szlacheckie, OSP Górki Stany,
OSP Wrzosy- Brzeziny, OSP Kałmuki, Mirosław Radzioch (infoexpress), kłobucka.pl, Nowiny Kłobuckie, Telewizja TVS.pl, Gazeta Częstochowska, Twój Kurier Powiatu, Radio Silesia.

Mamy nadzieję, że nasze działania zaowocują zwiększeniem bezpieczeństwa mieszkańców.