VIII Gminny Turniej Sołectw w Futbolu Stołowym pod hasłem „Tylko słabi gracze biorą dopalacze”

Dnia 31.01.2024r. w czasie trwania ferii zimowych, odbył się VIII Gminny Turniej Sołectw w Futbolu Stołowym pod hasłem: „Tylko słabi gracze biorą dopalacze”. Turniej został poprzedzony profilaktyką dzieci, młodzieży a także dorosłych, która miała na celu przeciwdziałanie uzależnieniom współczesnego świata.

Prelekcję przeprowadzili: pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłobucku

Pani mgr Małgorzata Chobot wraz z Panią mgr Agnieszką Jędrak oraz policjant Komisariatu Policji

w Krzepicach sierżant sztabowy Łukasz Ferenc.

Rozgrywki przeprowadzono w 3 kategoriach wiekowych:

-Szkoła podstawowa klasa I-V – 6 drużyn

I miejsce – sołectwo Kamińsko

II miejsce-sołectwo Ługi-Radły

III miejsce-sołectwo Przystajń

-Szkoła podstawowa klasa VI-VIII – 4 drużyny

I miejsce- sołectwo Bór Zajaciński

II miejsce-sołectwo Przystajń

III miejsce-sołectwo Antonów

-Szkoła średnia i starsi – 8 drużyn

I miejsce- sołectwo Brzeziny

II miejsce-sołectwo Wrzosy

III miejsce-sołectwo Siekierowizna

Dla uczestników przygotowano puchary oraz dyplomy które zostały wręczone przez Dyrektora PSP w Borze Zajacińskim – Pana mgr Bogdana Paprotnego.

Najmłodszym uczestnikom turnieju: Kacprowi Kulawiak oraz Liliannie Brodziak wręczono upominki. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju z przestrzeganiem zasad fair-play czuwał Pan mgr Marek Jelonek nauczyciel wychowania fizycznego PSP w Borze Zajacińskim oraz mgr Klaudia Brodziak pedagog specjalny.

Wszyscy uczestnicy turnieju mieli zapewniony ciepły posiłek oraz gorącą herbatę.

Uczniowie PSP Bór:

kategorii klas 1-5:

II miejsce Radek Koślik, Borys Pietrzak

Kategorii klas 6-8

I miejsce Milena Jelonek, Paulina Zawierucha

GALERIA ZDJĘĆ => https://photos.app.goo.gl/ono6eMRLcT1Jy6y49