Mikołajki

Wolontariusze oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego jako Pomocnicy Świętego Mikołaja obdarowali cukierkami wszystkie dzieci przedszkolne oraz uczniów obecnych w tym dniu na zajęciach edukacyjnych. Przy okazji zachęcali do udziału w świątecznej zbiórce słodyczy dla dzieci przebywających w Domu Dziecka w Kłobucku, Waleńczowie i Krzepicach.