Informacja dla rodziców uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim na temat sposobu organizacji dzieciom warunków do nauki w domu, motywacji i wspierania dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą oraz zachowania bezpieczeństwa w sieci

Szanowni Rodzice,

 

Kształcenie na odległość jest nie tylko wymogiem chwili, ale także szansą zanurzenia się w nowoczesny, cyfrowy świat zdalnej edukacji. W tym środowisku funkcjonują od lat małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz instytucje rządowe i samorządowe. Konieczność zastosowania edukacji
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia zdalnego jest dla nas szansą na przyswojenie dobrych wzorców pracy wykonywanej z domu. Naszą misją jest
i pozostaje tworzenie wspólnego świata – dziś w niespotykanych wcześniej
i nieoczekiwanych warunkach. Nowe metody, techniki i narzędzia edukacyjne wymagają zmiany podejścia. Ten zestaw informacji przygotowany jest w celu przedstawienia idei zdalnego nauczania, jego uwarunkowań, bezpieczeństwa
i higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci.

 

Szczegóły sposób prowadzenie  pracy zdalnej w naszej szkole określają zasady kształcenia na odległość obowiązujących <<KLIKNIJ>>. Prosimy rodziców do zapoznania się z tymi zasadami i wyjaśnienie ich swoim dzieciom oraz ich przestrzeganie. W ten sposób praca zdalna będzie prowadzona przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów
i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci.

 

Organizacja miejsca pracy dziecka w domu

 

Zdajemy sobie sprawę, że zorganizowanie dziecku stanowiska do pracy zdalnej w środowisku domowym może być dużym wyzwaniem dla rodziny.

Zachęcamy jednak do zadbania o kilka kluczowych elementów:

  • pomieszczenie, w którym można się skupić i uczyć się bez rozproszeń,
  • sprzęt komputerowy, smartfon, smart TV, tablet, drukarka, komputerowa, słuchawki, wbudowany lub zewnętrzny mikrofon i kamera,
  • stabilne i szybkie połączenie internetowe,
  • odpowiednie miejsce do odpoczynku i aktywności fizycznej w czasie przerw,
  • wyposażenie urządzenia do pracy dziecka w systemy nadzoru rodzicielskiego,
  • zainstalowanie i konfigurację oprogramowania wskazanego przez nauczyciela

 

Motywowanie i wspieranie dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą

 

Bardzo prosimy o wyrozumiałość dla Państwa dzieci. Ogromne zmiany społeczne i gospodarcze zaburzają funkcjonowanie grup rówieśniczych, klas i struktur szkolnych. Dzieci odczuwają te przeobrażenia w sposób szczególny. Jesteśmy w sytuacji, w której w sposób przymusowy zmieniamy cały system kształcenia na kilka najbliższych tygodni. Skutkuje to ogromną niepewnością i obawami, pojawiającymi się u dzieci.

Zachęcamy do przestrzegania zaleceń nauczycieli, którzy na bieżąco konsultują się z pedagogami. Ustalony przez nas program nauczania jest ramą dla wszystkich aktywności uczniowskich. Szczególnie ważna jest systematyczna, zaplanowana i rzetelna nauka. Zdają sobie Państwo sprawę, że nauczycielom bardzo trudno będzie kontrolować postępy w nauce. Nawarstwianie się nie przyswojonego materiału prowadzić może do stresu, rozczarowań i niepowodzeń.

Zapewniamy, że jako grono pedagogiczne zdajemy sobie sprawę z wyjątkowych okoliczności w jakich przyszło nam do Państwa pisać. Mogą Państwo liczyć na nasze wsparcie. Przypominamy, że do dyspozycji Państwa oraz naszych uczniów jest szkolny pedagog, który jest dostępny w każdą środę
w godzinach 9:00 – 13:00. W razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się w tych godzinach pod nr telefonu 34 319-14-16 lub mailowo [email protected] 

Bardzo istotną sprawą jest także zapewnienie Państwa podopiecznym odpowiedniej dawki ruchu na świeżym powietrzu. Prosimy o przestrzeganie zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej w tym zakresie. Niezwykle ważne jest też aktywne uczestnictwo w zajęciach Wychowania Fizycznego, które będą miały bardzo zróżnicowaną postać. Prosimy nie zapominać o kontrolowaniu także tego aspektu edukacji.

 

Dbałość o bezpieczeństwo dziecka w sieci

 

Sieć internetowa pełna jest zagrożeń. Zapewniamy, że rozwiązania techniczne rekomendowane przez Szkołę są całkowicie bezpieczne dla najmłodszych. Uwaga, bardzo prosimy o zapoznanie się z instrukcją ustawień oprogramowania kontroli rodzicielskiej. Nawet najlepsze systemy nie są w stanie zastąpić czujnego i opiekuńczego rodzica, dlatego prosimy o kontrolę aktywności dziecka w Internecie. Zwracamy uwagę na to, że współczesne systemy operacyjne są wielozadaniowe – istnieje możliwość ukrywania okien i zadań. Dzieci, które swobodnie poruszają się bez nadzoru w Internecie narażone są na szereg zagrożeń, takich jak szantażowanie przez rówieśników, kontakt z osobami obcymi o wrogich zamiarach, wyłudzanie danych osobowych, adresu itd., kontakt z pornografią oraz możliwość pobrania szkodliwego oprogramowania. Tak jak we wszystkim, co robimy, należy zachować zdrowy rozsądek i pewną dozę zaufania do dzieci oraz czujnie wsłuchiwać się w ich obawy, wątpliwości i lęki.

Z Poważaniem

Dyrektor Szkoły

Bogdan Paprotny