Klauzula informacyjna

Urząd Ochrony Danych Osobowych, przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował poradnik dla szkół „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”. Informacje na ten temat dostępne są na stronie:
 
 
Poniżej zamieszczamy klauzulę informacyjną dla rodziców i opiekunów prawnych w związku z koniecznością prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie zdalnej.