Projekt edukacyjny „Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka”

Inspekcja Transportu Drogowego rozpoczęła prowadzenie zajęć dla dzieci klas 1-3 w wersji online.

Celem lekcji jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, skłonienie do poprawy nawyków jak i zachowań podczas jazdy, ale również zadbanie o bezpieczeństwo m.in. pieszych i rowerzystów, którzy w zderzeniu z pojazdem narażeni są na poważne niebezpieczeństwo.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej GITD (link).

 

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/szkoly-i-organy-prowadzace/programy-i-projekty-edukacyjne/inne-projekty-edukacyjne/projekt-edukacyjny-bezpieczna-szkola-krokodylka-tirka/