Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

W celu zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej w okresie ferii zimowych Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kłobucku uruchamia dodatkowy numer telefonu 572-143-287 pod którym można uzyskać wsparcie psychologiczno – pedagogiczne.

W okresie od 4.01.2021 do 15.01.2021 roku w godzinach od 8ºº do 18ºº

zapraszamy do korzystania z konsultacji i porad naszych pracowników.