Wyniki konkursu „Kumate zwierzę, czyli płazy w moim parku”

Konkurs koordynowany przez OE ZPKWŚ w Kalinie pn. „Kumate zwierzę, czyli płazy w moim parku”, adresowany był do uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego, zyskał spore zainteresowanie. Zadaniem uczestników było wykonanie przestrzennej figurki płaza, występującego na terenie województwa śląskiego. Komisja oceniająca prace brała pod uwagę m.in.: zgodność z regulaminem, pomysłowość, estetykę oraz samodzielność wykonania. Uczniowie z naszej szkoły również dostarczyli prace na konkurs.

Bardzo miło nam poinformować, że Filip Zjawiński (kl.I) – otrzymał II miejsce oraz Julia Męcka (kl.II) – wyróżnienie.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.