Akcja edukacyjno-informacyjna – „Wirusoochrona”

Uczniowie klas I ‐ III Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskimpo raz kolejny wzięli udział w akcji informacjno ‐ edukacyjnej ” Wirusoochrona „.

Akcja ma na celu wzmocnienie działań przeciwepidemicznych poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych przypominających o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszeniu wirusów.

W czasie zajęć wykorzystane zostały materiały przygotowane przez organizatorów oraz własne pomysły uatrakcyjniające zajęcia.

W ramach akcji zorganizowano pogadankę pani pielęgniarki szkolnej z uczniami. Rozmawiano co to są wirusy; gdzie je możemy spotkać; jak z nimi walczyć; jaką rolę odgrywają szczepionki w walce z pandemią; dlaczego prawidłowe odżywianie i ruch na świeżym powietrzu pomagają utrzymać nam zdrowy tryb życia; omawiano zasady bezpieczeństwa podczas zabaw na podwórku; dalszym ciągu utrwalany był prawidłowy sposób mycia rąk. Uczniowie ponadto wykonali pacynki wirusów, które zostały wykorzystane w odgrywaniu scenek o promowaniu zdrowiu.