Gratulacje !!!

W dniu 29.04.2022r. w Szkole Podstawowej im. J. Tuwima w Złochowicach odbył się XIV powiatowy konkurs plastyczny „Malowane wiersze Juliana Tuwima”. Zadaniem było wykonanie pracy plastycznej inspirowanej dowolnym wierszem Juliana Tuwima. Konkurs miał na celu promowanie twórczości Juliana Tuwima, rozwijanie u dzieci zainteresowań poezją polską, wyzwolenie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną. Nasza uczennica Lena Dragan z kl.VII zajęła II miejsce.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.