„Święty Mikołaj na Kresach”

Podobnie jak w latach poprzednich i w tym roku – Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim wzięła udział w akcji „Święty Mikołaj na Kresach” (zorganizowanej przez Towarzystwo Patriotyczne Kresy).

Idea tegorocznej akcji polegała na przygotowaniu przez uczniów jednej klasy paczki dla jednego kolegi/koleżanki z Ukrainy.

Dzięki zaangażowaniu Rodziców, Uczniów i Wychowawców klas – paczki zostały przygotowane i przekazane we wskazane miejsce.

Po raz kolejny tym miłym akcentem daliśmy dowód na to, iż potrafimy pomagać i dzielić się
z najbardziej potrzebującymi.