Spotkanie z funkcjonariuszami Policji

W dniu 4 listopada 2022 r. uczniowie klas I-VIII spotkali się w naszej szkole z funkcjonariuszami Policji.

Jednym z celów spotkania było zapoznanie młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich, dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości. Zwrócono uwagę na problem XXI wieku, tj. cyberprzemoc i jej skutki, a także jakie konsekwencje  może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z internetu.

Z młodszymi uczniami poruszono zagadnienia o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, min. podkreślona została ważna rola elementów odblaskowych i kasków ochronnych, które każdy uczeń (poruszając się np. rowerem na drodze) powinien posiadać. Przypomniane zostały także zasady, jakie należy stosować w kontaktach z obcymi ludźmi.

GALERIA ZDJĘĆ => https://photos.app.goo.gl/B59QJbvHE2e6Upqy9