VII Gminny Turniej Sołectw w Futbolu Stołowym

W dniu 19 stycznia 2023 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim zorganizowany został już VII Turniej w Futbolu Stołowym pod hasłem:

,,Tylko słabi gracze biorą dopalacze”.

W turnieju udział wzięli uczniowie klas III – VIII a także absolwenci i mieszkańcy naszej gminy. 
Celem turnieju było propagowanie zdrowego trybu życia wśród uczniów, zachęcenie ich do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz integracja mieszkańców Gminy Przystajń.

Rozgrywki turniejowe rozpoczęła prelekcja przedstawicieli Policji i pracownika Sanepidu na temat zagrożeń zdrowotnych takich jak: papierosy, alkohol, dopalacze i narkotyki.  Uczniowie obejrzeli także przygotowany film, na którym obrazowo został przedstawiony mechanizm uzależnienia.  

Zwycięzcy I, II i III miejsca w Turnieju otrzymali nagrody, a pozostali uczestnicy – medale oraz pamiątkowe dyplomy. Przewidziana została także nagroda dla najmłodszej pary graczy.

Turniej odbył się dzięki wsparciu partnerów, takich jak: Gmina Przystajń, GOKSiR Przystajń, Policja, Sanepid, Sołectwo Brzeziny, Sołectwo Bór Zajaciński.

Propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego przez uczniów w okresie ferii zimowych
i tym razem spotkało się z dużym zainteresowaniem. Rozegranie wspólnego turnieju było nie tylko świetną zabawą, ale i nauką zdrowego stylu życia.

Wszyscy uczestnicy turnieju mieli zapewniony ciepły posiłek oraz gorącą herbatę.

GALERIA ZDJĘĆ => https://photos.app.goo.gl/rTEUhWUHcZUgAPJD7