„Każdy inny – wszyscy równi”

Nasza szkoła bierze udział w Projekcie pt. „KAŻDY INNY – WSZYSCY RÓWNI”. Ma on na celu m.in. integrowanie uczniów z niepełnosprawnymi rówieśnikami, zapoznanie ze specyfiką poszczególnych niepełnosprawności oraz uwrażliwienie na potrzeby osób nią dotkniętych. Pamiętajmy, że mimo wielu różnic, wszyscy mamy wspólną cechę – jesteśmy ludźmi, którzy mają potrzebę bycia rozumianym i akceptowanym ❤️🫂