Bezpieczeństwo to podstawa

W naszej szkole odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy i obsługi AED, które przeprowadziło MDP Ługi Radły z Komendantem Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni p. Tomaszem Izydorczykiem.

Pierwsza pomoc w szkole może mieć kluczowe znaczenie dla życia i zdrowia poszkodowanego dziecka, dlatego tak ważne jest nabycie podstawowych umiejętności zachowania się w kryzysowej sytuacji. Serdecznie dziękujemy za przekazaną wiedzę i umiejętności

Oto kilka ujęć ze szkolenia uczniów w udzielaniu pierwszej pomocy =>https://photos.app.goo.gl/uigj8VMrjU4e3MmE9