Twórcza Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

Minął już drugi miesiąc zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w ramach Projektu „Twórcza Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Wsparciem zostało objętych 77 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Borze Zajacińskim.
Dzięki szerokiemu wachlarzowi możliwości, jaki stwarza realizowany projekt, dzieci mogą znaleźć wiele dróg prowadzących do doskonalenia własnego rozwoju. Na zajęciach rozszerzających wiedzę poza program nauczania bądź też na zajęciach wyrównawczych, uczniowie doskonalą swoje umiejętności, przygotowują się do konkursów i poprawiają wyniki w nauce, mając do dyspozycji ciekawe pomoce dydaktyczne.
I tak na przykład na zajęciach artystycznych uczniowie wykonywali piękne prace konkursowe, na zajęciach tanecznych ćwiczyli elementy układów choreograficznych, na teatralnych uczyli się poprawnej dykcji, a także jak pokonywać tremę przed występami, a na zajęciach z języka angielskiego nawet gotowali – oczywiście według przepisów w języku angielskim J
Ponieważ wszystkie zajęcia prowadzone są w ciekawy sposób i w miłej, przyjaznej atmosferze, uczniowie z chęcią biorą w nich udział. A udział w tego typu zajęciach jest nie tylko bardzo dobrym rozwiązaniem na spędzanie czasu po lekcjach, ale przede wszystkim kształtuje poczucie własnej wartości, co będzie procentować w późniejszych latach.

20140405_083116_1 20140405_083535_1 IMAG0502 IMAG0507 IMAG0509 WP_20140224_003 WP_20140224_007