Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kłobucku zaprasza na
„Warsztaty dla rodziców”.

Realizujemy cykl spotkań dla rodziców w roku szkolnym 2021/2022 realizowanych poprzez platformę ZOOM. Poświęcamy jest obszarom, które wymagają szczególnej uwagi i wsparcia po pandemii oraz związanych z nią izolacji i nauki zdalnej. Tematem aktualnego spotkania będą ” Profilaktyka uzależnień cyfrowych” i poprowadzi je psycholog Patrycja Cieśla. Warsztaty odbędą się na platformie ZOOM w dniu 17 maja 2022 roku o godz. 16.oo . Link do warsztatów zostanie umieszczony na stronie PPP-P w Kłobucku (http://ppppklobuck.pl/) w dniu 17 maja 2022 roku o godz. 14.30 . Prosimy o udostępnienie powyższej informacji rodzicom. Małgorzata Orzeł dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłobucku.